Návrhy zahrad

NÁŠ NÁVRH vám ukáže VAŠE PŘEDSTAVY o budoucí zahradě.

návrh zahrady

Navrhování zahrad

Navrhování zahrad nás baví! Plánovali jsme již mnoho zahrad. Na ukázku přikládáme plány některých zahrad, které jsme nejen navrhovali, ale také i realizovali.

navrhování zahrady plánování zahrady plán zahrady

Další návrhy

Zahrad jsme navrhovali opravdu mnoho, proto přikládáme další ukázky našich plánů.

Návrhy zahrad Navrhování zahrad

Plánování zahrady

Zdá se, že realizace a samotná výsadba rostlin či dřevin je nejdůležitější činností z celé tvorby nové zahrady, a tak se obvykle stává, že se samotnému návrhu nevěnuje dostatečná pozornost. Panuje domněnka, že případné změny v plánech se stejně při realizaci uskuteční a tím se důležitost návrhu zahrady v mnoha případech posouvá na poslední místo. Ale protože návrhem vždy začíná naše práce před samotnou realizací, dovolte pár vět k vlastnímu plánování tedy vzniku návrhu zahrady.

Důležité faktory při plánování zahrady

Některé důležité faktory, které mohou významně ovlivnit základní návrh jsou např. : místo, kde bude zahrada vznikat, rodinný rozpočet, kdo bude zahradu užívat, nadmořská výška, která souvisí s výběrem vhodných rostlin aj. Co se týká místa budoucí zahrady, tam je kladen důraz na okolní ráz krajiny, výsadba v okolí domu, rozložení staveb na pozemku i budoucí plánované např. stavební úpravy atd. Na sousedské vztahy také nebudeme zapomínat, v budoucnu se zahrada rozroste a může vzniknout důvod k případným sporům. Co nyní pracně naplánujeme, nám při realizaci bude významným pomocníkem. Pak už můžeme v klidu plánovat další návazné činnosti.

Pro koho plánujeme zahradu

Kdo si bude zahrady užívat? Rodina s malými dětmi či starší bezdětný pár nebo mladí manželé, kteří rodinu teprve plánují. K čemu bude sloužit? Okrasná či užitková, vesnická či moderní. I to jsou informace, které budoucí návrh pomáhají tvořit. Na co ovšem nezapomínáme a co má největší váhu - je představa samotného majitele o své budoucí zahradě. Proto vás, co chtějí založit či rekonstruovat zahradu, v této fázi navštívíme a společně můžeme vytvořit návrh, který kreslím a maluji ručně. V případě zájmu zákazníka mohu návrh vytvořit samostatně bez následné realizace, která není při jeho tvorbě podmínkou.