Realizace zahrad

Zemní práce

Každá realizace zahrady začíná přípravou a modelací terénu. Její součástí mohou být kromě výsadby také opěrné zdi, zídky, zahradní cesty, terasy, lavičky,okrasné kameny, solitérní kameny, osvětlení a jiné doplňující, ale nezbytné prvky každé zahrady. Při realizaci zahrady používáme produkty v nejvyšší ověřené kvalitě dostupné na našem tuzemském trhu. Pokud doplňujeme zeminu na pozemku, při vyrovnávání terénních nerovností volíme zeminu netříděnou (kvalitní, výživnou), kterou překrýváme např. při výsevu trávníku nebo výsadbě zeleně, zeminou tříděnou (zahradní). K založení trávníku používáme nejkvalitnější travní osiva značky BARENBRUG a trávníkové koberce z největší trávníkové školky společnosti AGRO CS. Zákazníci, kteří chtějí využít zahradu také pro aktivity svých dětí či vnoučat nabízíme kvalitní dřevěný systém „dětská hřiště“, vyráběný na zakázku. Pro letní posezení můžeme pro vás zajistit dřevěné pergoly, které poskytnou příjemné zastínění a zároveň jsou významným zdobným prvkem vaší zahrady. Nedílnou součástí realizací zahrad mohou být různé typy skalek, alpina i solitérní kameny.Také suché zídky společně s palisádami a gabiony výrazně změní a rozčlení pohled do zahrady. Naše neviditelná travní obruba, která odděluje výsadbu od travní plochy, se vám bude také líbit. Její účinek oceníte zejména při sekání trávy a následné údržby okrajů záhonů. Typů, jak svoji zahradu založit, rekonstruovat nebo pouze dotvořit máme mnoho. Pojďme společně podle vašich představ realizovat vaši zahradu.

zemní práce

Zemní práce

Každá realizace zahrady začíná přípravou a modelací terénu. Poradíme si s jakýmkoliv druhem terénu.

hrubá úprava terénu dovoz zeminy tříděná zemina členění terénu např. stavbou zídky

Výsadba

Důležitým aspektem při výsadbě rostlin je správné načasování těchto prací ať už s ohledem ke stavebním pracím či ročnímu období. Rostliny vysazujeme do umělých společenstev, jejichž inspirací je sama příroda. Míst, které nám mohou sloužit k inspiraci je mnoho, stačí se rozhlédnout a umět si realizaci nápadu představit na vlastní zahradě. Ovšem i samotná představa se při realizaci musí řídit pevnými pravidly. Je dobré myslet na to, že i příroda má své zákonitosti, které můžeme lidskou činností využít pro vlastní realizaci.

1 rok po výsadbě

Výsadba

A jak probíhá výsadba? Připravili jsme pár fotografií pro názornost.

výsadba vzrostlých stromů hloubení výsadbových jam dovoz rostlinného materiálu výsadba trávníků výsadba v trávníku výsadba včetně pokládky výsadba - zahradní realizace

gabionové záhony

Výsadby v záhonech, zídkách

trvalkový záhon trvalkový záhon v kačírku gabionový záhon stavba gabionového záhonu drobná výsadba v kačírku trvalky v gabionovém záhonu trvalkový záhon Výsadba v zídce

mlatový záhon

Úpravy zahrad a stavby jezírek

Potřebujete jen upravit zahradu? Níže jsme připravili pár fotografií před/po úpravách zahrady.

původní stav záhon po úpravě mlatový záhon celkový pohled drobný trvalkový záhon v ovocné zahradě Úpravy - drobná realizace Stavba jezírka Vodní prvek v zahradě

Alpinum

Skalka napodobuje horské přírodní partie, zdůrazňuje osobitý ráz výsadby. Může napodobovat např. vřesoviště, suťoviště, dává prostor pro živočichy, rozsáhlé partie skalniček a hlavně výrazně ovlivňuje pohled a žití v zahradě. Stává se její dominantou a pro jeho majitele pak trvalým prostorem pro vlastní realizaci.

Nejvhodnější horninou pro tvorbu alpina je pískovec, břidlice, porézní vápenec, ale mohou to být i říční valouny. Záleží na vkusu a možnostech budoucího majitele. Alpinum zakládáme z kamene, který je možno dovést na pozemek z nejbližšího možného lomu. Kámen, který je typický pro danou oblast. K osázení skalek používáme především skalničky, různé druhy sukulentů, nízké dřeviny - zakrslé jehličnany.

detail výsadby v alpinu

Alpinum

Skalka napodobuje horské přírodní partie, zdůrazňuje osobitý ráz výsadby.

drenážní péra drenáže dělení kamenů tvorba alpina detail výsadby drobné alpinum detail výsadby

Potřebujete podle plánů realizovat Vaší zahradu? Ozvěte se nám!